Ιατρεία Υποδοχής Παιδοχειρούργου

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διστόμου 5-7, 15125, Μαρούσι Αθήνα
210-6198100 έως 120

Ιδιωτικό Ιατρείου Παιδοχειρουργού
Λεωφόρος Λαυρίου 41, Κάντζα Παλλήνης

Ιδιωτικό Ιατρείου Παιδοχειρουργού
Χαρίλαου Τρικούπι 14, Ιωάννινα