ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Χειρουργός Παίδων
στην Αθήνα και στα Ιωάννινα

Ο Παιδοχειρουργός Νικόλαος Μπαλτογιάννης, παρέχει τις Ιατρικές υπηρεσίες του στα Ιδιωτικά Ιατρεία του στην Αθήνα και στα Ιωάννινα.

Επίσης μπορεί να σας υποδεχθεί και στην Παιδοχειρουργική Κλινική Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ως Διευθυντής της Κλινικής.

Ιατρικές Παροχές Παιδοχειρούργου

Χειρουργική Νεογνών

Χειρουργική Υποσπαδία

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Παιδοουρολογία